Konferencja naukowo-metodyczna pt.: „Sześciolatek w szkole – udany start?”

Nasz blog o wszystkim

Konferencja naukowo-metodyczna pt.: „Sześciolatek w szkole – udany start?”

13 lutego 2017 Różne 0

Wydarzenie te odbyło się w Lublinie w dniu 15 czerwca 2015 roku. Organizatorem Konferencji był: Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem tego przedsięwzięcia była dyskusja nad kontrowersjami, jakie budziły zmiany oświatowe w kwestii rozpoczęcia nauki w 6 roku życia dziecka, a także szukanie optymalnych rozwiązań edukacyjnych. Priorytetem była tutaj także wspólna wymiana opinii i do-świadczeń, prezentacja wyników badań oraz dyskusja dotycząca zagadnień edukacji dziecka sześcioletniego.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni naukowcy, nauczyciele, wychowawcy, rodzice, przedstawiciele władz oświatowych, osoby reprezentujące instytucje działające w sferze wychowania i nauczania oraz wszyscy zainteresowani. Ponadto podczas konferencje Lublin jej uczestnicy mogli zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: Sześciolatek w szkole, Sześciolatek jako badacz i myśliciel oraz członek społeczności, Nastawienie przeciw edukacji sześciolatków w szkole, Prezentacja metod diagnostycznych w IBE, Diagnoza wybranych obszarów funkcjonowania sześciolatka w szkole, Ocena postępów edukacyjnych sześciolatka, Powszechna dwujęzyczność, Organizowanie przestrzeni edukacyjnej, by wspierać naukę, zabawę i rozwój małego ucznia, Aktywność artystyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i jej wspieranie. Uczestnicy Konferencji mogli wziąć udział w dyskusji na następujące tematy: rola przedszkola, jakie pełni ono w przygotowaniu dziecka do edukacji szkolnej, funkcjonowanie dziecka sześcioletniego w szkole, nauczyciele przedszkola i klas początkowych oraz ich kompetencje, współpraca z rodzicami i pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Ponadto dla uczestników Konferencji przygotowano też warsztaty z zakresu: Metod diagnozy dziecka sześcioletniego – wykorzystanie wyników w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej, Wykorzystania potencjału twórczego dziecka, Udziału rodziców w triangulacji działań dydaktyczno-wychowawczych i zabawy twórczej, jako metody swobodnej ekspresji i plastycznych zadań inspirujących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *