Czym są szkolenia BHP?

Nasz blog o wszystkim

Czym są szkolenia BHP?

11 maja 2017 Różne 0

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeprowadzanie zarówno wstępnych, jak i okresowych szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Obowiązek ten wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Regulacje prawne dotyczą również zasad organizacji tego typu szkoleń oraz sposobów ich przeprowadzania. Pracodawca nie ma pod tym względem całkowitej dowolności. Nie może sam decydować, dla których pracowników chce przeprowadzać szkolenia i w jakiej formie. Musi przestrzegać bowiem Kodeksu Pracy.

Szkolenia BHP mają swoje głębokie uzasadnienie. Każdy pracownik powinien mieć świadomość, jakie są optymalne warunki wykonywania jego pracy. Jakie zasady bezpieczeństwa go obowiązują oraz jakie przepisy prawa dotyczą pracy na jego stanowisku. Ważne jest nie tylko przeprowadzanie szkoleń wstępnych przed dopuszczeniem pracownika do pracy, ale i późniejsze regularne pogłębianie i odświeżanie wiedzy w temacie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy wiedzieć, że szkolenie BHP ma swoje jasno sprecyzowane cele. Musi wiązać się z przyswojeniem przez pracownika konkretnej wiedzy. Pracownik powinien przede wszystkim poznać wszelkie zagrożenia związane z daną pracą oraz sposoby unikania tych zagrożeń i skutecznego przeciwdziałania im. Konieczne jest przedstawienie mu obowiązujących przepisów prawa, oraz praktycznych zasad zachowania z nimi powiązanych. Po odbytym szkoleniu BHP pracownik powinien posiadać umiejętność poradzenia sobie w trudnych i kryzysowych sytuacjach a danym zakładzie. Jedną praktycznych umiejętności zdobywanych podczas takich szkoleń, niezwykle przydatną i bardzo ważną, jest udzielanie pierwszej pomocy współpracownikom poszkodowanym w wypadku. Aby wszystkie te cele zostały dobrze zrealizowane warto wybrać profesjonalną firmę szkoleniową. Przykładem jest tarbonus.pl. Szeroka paleta szkoleń z zakresu BHP pokazuje, że można podchodzić do tego tematu bardzo poważnie i z pełną odpowiedzialnością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *