Menu

Obligacja, a pomoc księgowa

27 marca 2017 - Pozostałe kategorie

Dla nabywcy obligacji wartością bez wątpienia dochodową są przede wszystkim odsetki, wypłacane najczęściej w terminach rocznych bądź kwartalnych.

Nabywanie obligacji stanowi bardzo uproszczoną z tak zwanego technicznego punktu widzenia formę lokowania kapitału obliczoną na stabilny, z góry określony dochód, jak i również niezależnie od tego, jakie korzyści osiąga emitent dzięki pożyczce. Obok świadczenia pieniężnego w przypadku obligacji może wystąpić również świadczenie niepieniężne. Z punktu widzenia funkcji gospodarczych obligacje stanowią jednak instrument umożliwiający czasowe korzystanie przez emitenta z funduszy długoterminowych, jako owa alternatywa w stosunku do kredytów pożyczek czy nowej emisji akcji. Przy pomocy obligacji emitent może uzyskać znaczne kwoty pożyczek składających się z drobnych oszczędności wielu ciułaczy. Emitenci powinni reprezentować wysoki stopień zaufania pod względem solidnego wywiązywania się ze swoich zobowiązań w stosunku do nabywców obligacji. Można również skorzystać z pomocy MH – biuro księgowe.

Podsumowując jest papierem wartościowym odzwierciedlającym jednocześnie wierzytelności pieniężne. Wywołuje wyłącznie skutki obligacyjne. Posiadacz ten otrzymuje bez wątpienia stałe oprocentowanie, którego owy poziom nie zależy od wyniku finansowego spółki. Bezpośrednio nie podlega jednak ryzyku związanemu z działalnością gospodarczą emitenta, a co za tym idzie jest papierem wartościowym bardziej bezpiecznym niż akcja oraz z tego względu z reguły przynosi jej właścicielowi mniejsze korzyści w porównaniu z akcją. Zatem w przedstawionej kwestii warto zdecydować się na pomoc księgowej.