Menu

12 kroków AA w skrócie

8 marca 2017 - Pozostałe kategorie

Alkoholizm można zatrzymać. Można przestać pić i stać się innym człowiekiem. Jednak samemu taki stan jest praktycznie niemożliwy do osiągnięcia. Dlatego w wielu przypadkach niezbędna jest terapia dla Anonimowych Alkoholików podczas której realizowany jest tzw. program 12 kroków, który przemienia życie alkoholików. Jak wygląda 12 kroków?

Jak wygląda 12 kroków w dużym skrócie?

Krok pierwszy to przyznanie, że jest się bezsilnym wobec alkoholu. Alkoholicy myślą, że w pełni kontrolują swoje picie. Mówią, że piją wtedy, gdy chcą to robić. Jeśli alkoholik przyzna sam przed sobą, że jest bezsilny wobec nałogu to jest to pierwszy krok do zmiany. Drugim krokiem jest powierzenie swojego procesu zdrowienia sile wyższej. Skoro sami nie panujemy nad swoim piciem, to kto nad nim panuje? Siła wyższa, którą nazywamy Bogiem jeśli jesteśmy katolikami. Ale zanim poukładamy swoje relacje z Bogiem, we wspólnocie AA odnajdujemy wsparcie i siłę, które pozwalają nam trwać w trzeźwości. Trzeci krok to powierzenie naszego życia i woli opiece Boga. Oddajemy się w opiekę komuś wyższemu od nas, ponieważ my nie wiemy jak mamy żyć. Czwarty krok to zrobienie rachunku moralnego- czyli zastanowienie się co sprawiało, że kradliśmy, manipulowaliśmy, uwodziliśmy? W piątym kroku wyznajemy Bogu, sobie i innym, istotę naszych błędów a w kroku szóstym, jesteśmy gotowi by Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. Siódmy krok to zwrócenie się do Boga w pokorze, co oznacza zrozumienie, poznanie własnych wad i zalet, słabości i mocnych stron. W ósmym kroku zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi by im zadośćuczynić. W dziewiątym kroku dokonujemy zadośćuczynienia, mamy na uwadze to, że samo powiedzenie „przepraszam” nie wystarczy. Dziesiąty krok to prowadzenie nadal rachunku moralnego, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów. Jedenasty krok to dążenie poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem a w dwunastym kroku, staramy się nieść posłanie innym alkoholikom.

System 12 kroków jest realizowany we wszystkich ośrodkach leczenia uzależnień. Takie ośrodki znajdują się w całej Polsce. Np. w Krakowie po pomoc możemy zgłosić się do mctu.pl.